Јавне набавке

Одлука о додели уговора – ел.енергија 2022

План јавних набавки за 2022. годину

Позив за доношење понуде

Конкурсна документација гасификација котларнице

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација – електрична енергија

Позив за подношење понуде – електрична енергија

Позив за подношење понуде – угаљ

Конкурсна документација – угаљ

Обавештење о закљученом уговору – електрична енергија

Обавештење о закљученом уговору – угаљ

Конкурсна документација – угаљ 05.11.2014

Позив за подношење понуде – угаљ 05.11.2014

Обавештење о закљученом уговору – угаљ 05.11.2014

Позив за подношење понуде – електрична енергија 2015

Конкурсна докумнетација – електрична енергије 2015

Позив за подношење понуде – угаљ 13.03.2015

Конкурсна документација – угаљ 13.03.2015

Обавештење о закљученом уговору – електрична енергија -01.04.2015

Обавештење о закљученом уговору – угаљ 28.04.2015

Позив за подношење понуде – радови 19.06.2015

Конкурсна документација – радови 19.06.2015

Обавештење о закљученом уговору – радови 20.07.2015

Позив за подношење понуде – електрична енергије 26.02.2016

Конкурсна документација – елк. енергија 26.02.2016

Позив за подношење понуде – угаљ 29.02.2016

Конкурсна документација – угаљ 29.02.2016

Одлука о дошењу  уговора – угаљ 09.03.2016

Одлука о додели угора – ел.енергија 09.03.2016

Kонкурсна документација – екскурзије 2016

Позив за подношење понуде –  екскурзије 2016

Одлука о закључењу оквирног споразума – екскурзије 01.04.2016

Обавештење о закљученом оквирном споразуму – екскурзије 13.04.2016

Позив за подношење понуде – извођење Iа-2 фазе радова на изградњи школе 30.01.2017

Конкурсна документација – извођење Iа-2 фазе радова на изградњи школе 30.01.2017

Конкурсна документација – екскурзије 2017

Позив за подношење понуде –  екскурзије 2017

Позив за подношење понуде – угаљ 08.03.2017

Конкурсна документација – угаљ 08.03.2017

Одлука о закључењу оквирног споразума – екскурзије 2017

Позив за подношење понуде – електрична енергије 14.03.2017

Конкурсна документација – електрична енергија 14.03.2017

Позив за подношење понуде – намештај 06.06.2017

Конкурсна документација – намештај 06.06.2017

Позив за подношење понуде- санација крова у Ноћају 21.09.2017

Конкурсна документација – санација крова у Ноћају 21.09.2017

Одлука о додели уговора – санација крова у Ноћају 02.10.2017

Обавештење о закљученом уговору – санација крова у Ноћају 09.10.2017

Позив за подношење понуда – ел.енергија 2018

Конкурсна документација – ел.енергија 2018

Одлука о додели уговора – ел.енергија 2018

Обавештење о закљученом уговору – ел.енергија 2018

Позив за подношење понуде –  екскурзијe 29.03.2018

Конкурсна документација – екскурзије 29.03.2018

Одлука о додели уговора – угаљ 2018

Одлука о закључењу оквирног споразума – екскурзије 2018

Обавештење о закљученом уговору – угаљ 2018

Одлука о додели уговора – канцеларијски и школски намештај 2018

Oбавештење о закљученом уговору – канцеларијски и школски намештај 17.05.2018

Позив за подношење понудa – реконструкција и адаптација крова у Засавици 1

Koнкурсна документација – реконструкција и адаптација крова у Засавици 1

Одлука о додели уговора – реконструкција и адаптација крова у Засавици 1

Oбавештење о закљученом уговору – реконструкција и адаптација крова у Засавици 1

Позив за подношење понуда – електрична енергија 2019

Конкурсна документација – електрична енергија 2019

Одлука о додели уговора – електрична енергија 2019

Одлука о закључењу оквирног споразума – екскурзија 2019

Позив за подношење понуда – угаљ 2019

Конкурсна документација – угаљ 2019

Одлука о додели уговора – угаљ 2019

Обавештење о закљученом уговору – угаљ 2019

Позив за подношење понуда – електрична енергија 2020

Конкурсна документација – електрична енергија 2020

Одлука о додели уговора – електрична енергија 2020

Позив за подношење понуде – угаљ 2020

Конкурсна документација – угаљ 2020

Обавештење о закљученом уговору – електрична енергија 2020

Одлука о додели уговора – угаљ 2020

Обавештење о закљученом уговору – угаљ 2020

Обавештење о закљученом уговору – интерактивне табле 2020

Одлука о измени уговора – интерактивне табле 2020

План јавних набавки за 2021.годину

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Одлука о додели уговора – електрична енергија 2021

Одлука о додели уговора – дрва 2021

Одлука о додели уговора – угаљ 2021

Одлука о покретању поступка (извођење радова) Засавица 1 – 2021

Одлука о покретању поступка – извођење радова у Ноћају (санитарни чвор) – 2021

Одлука о додели уговора – Засавица 1 -2021

Обавештење о закљученом уговору -реконструкција објекта у Засавици 1 – 2021