Подручна одељења

Салаш Ноћајски

Ноћај

Раденковић

Равње

Засавица 1

Засавица 2