Календар рада

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНИХ ШКОЛА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

Versammlung deutscher naturforscher und ärzte einen vortrag über darwins facharbeit preis evolutionstheorie