Документа

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УНУТАР НАРУЧИОЦА

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 2017-2018

РАЗВОЈНИ ПЛАН 2015-2018

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2016/2017

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2017/2018

САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 2016/2017

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2014-2018

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА V разред – допуна

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА – СРПСКИ ЈЕЗИК

СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА

ГОДИШЊИ ПЛАНОВИ ЗА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018-2022

ОПЕРАТИВНИ ПЛАНОВИ

 

Овде можете преузети:

КАРТОН УЧЕНИКА – ЛИЧНИ ПОДАЦИ О УЧЕНИКУ

ОБРАСЦИ ЗА УЧЕНИКЕ ПО ИОП-у

ОБРАСЦИ ЗА УЧЕНИКЕ НА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈИ

ЕВАЛУАЦИЈА ИОП И ПРЕДЛОГ ПЛАНА

ЛИЧНИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА – ОБРАЗАЦ

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ – ОБРАЗАЦ 

One of the few categories in which apostrophes are still retained for plural usage is when plurals of letters writemypaper4me.org are concerned