Документа

ОБРАСЦИ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊИХ ПЛАНОВА РАДА ЗА ШК.2021/22

ПЛАН РАДА ТИМА, ВЕЋА, КОМИСИЈА И АКТИВА – ОБРАЗАЦ

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА 5.6.7. РАЗРЕД ШК.2020/21

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ШК.2020/21

План реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу – ПРЕУЗМИТЕ ПЛАНОВЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ овде

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УНУТАР Н*АРУЧИОЦА

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 2017-2018

РАЗВОЈНИ ПЛАН 2015-2018

РАЗВОЈНИ ПЛАН 2018-2021 ————— НОВО —————-*

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2016/2017

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2017/2018

САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 2016/2017

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2014-2018

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА V разред – допуна

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА – СРПСКИ ЈЕЗИК

СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА

ОПЕРАТИВНИ ПЛАНОВИ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2019-2020 ————- НОВО————-

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2017-2018 —————НОВО—————

ЗАВРШНИ РАЧУН 2017

Овде можете преузети:

КАРТОН УЧЕНИКА – ЛИЧНИ ПОДАЦИ О УЧЕНИКУ

ОБРАСЦИ ЗА УЧЕНИКЕ ПО ИОП-у—————НОВО—————–

ЛИЧНИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА – ОБРАЗАЦ

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ – ОБРАЗАЦ 

ПОЗИВ ЗА РОДИТЕЉЕ – ИЗОСТАНАК СА НАСТАВЕ

УСПЕХ УЧЕНИКА НА ТРОМЕСЕЧЈУ – ОБРАЗАЦ

Образац  за израду месечних планова наставника разредне и предметне наставе  I,II,V,VI за школску  2019/20.годину

НЕДЕЉНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН УЧЕЊА НА ДАЉИНУ

ДОДАТНA УПУТСТВA О НАСТАВИ НА ДАЉИНУ – ПДФ

ДОДАТНA УПУТСТВA О НАСТАВИ НА ДАЉИНУ – WORD FILE

Табела за унос недељног плана по предметима и разредима