Документа

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УНУТАР НАРУЧИОЦА

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 2017-2018

РАЗВОЈНИ ПЛАН 2015-2018

РАЗВОЈНИ ПЛАН 2018-2021 ————— НОВО —————-

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2016/2017

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2017/2018

САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 2016/2017

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2014-2018

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА V разред – допуна

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА – СРПСКИ ЈЕЗИК

СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА

ГОДИШЊИ ПЛАНОВИ ЗА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018-2022

ОПЕРАТИВНИ ПЛАНОВИ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2018-2019 ————- НОВО————-

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2017-2018 —————НОВО—————

ЗАВРШНИ РАЧУН 2017

 

Овде можете преузети:

КАРТОН УЧЕНИКА – ЛИЧНИ ПОДАЦИ О УЧЕНИКУ

ОБРАСЦИ ЗА УЧЕНИКЕ ПО ИОП-у—————НОВО—————–

ЛИЧНИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА – ОБРАЗАЦ

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ – ОБРАЗАЦ 

ПОЗИВ ЗА РОДИТЕЉЕ – ИЗОСТАНАК СА НАСТАВЕ

УСПЕХ УЧЕНИКА НА ТРОМЕСЕЧЈУ – ОБРАЗАЦ