Активности

Ученици колектив школе су укључени у хуманитарну акцију ,,Чеп за хендикеп“, сакупљене чепове смо поклонилиопштој болници у Ср.Митровици одељењу хемодијализе у јануару и марту, 2018.године. Акцију воде наставница ТИО Наташа Жилић и стручни сарадници школе.

27.03.2018

 

Ученица добитница Светосавске повеље 27.01.2018
Миљојковић Теодора

 

Peek to look briefly or furtively, or through a writing a paper small or narrow opening 23